Crypto Belastingaangifte Gids Nederland 2023

Accointing
Accointing

Written by Accointing Team, Reviewed by Erik Stephan

May 16, 2023

Op 1 mei is het weer zo ver. Dan moet de aangifte inkomstenbelasting binnen zijn. Onderdeel daarvan is dat crypto ook wordt opgegeven. Dat kan nogal wat inspanningen vereisen, zeker met meerdere wallets en meerdere assets.

Last Updated: May 16, 2023

In principe zijn cryptocurrency onderhevig aan vermogensbelasting, Box 3. Soms valt de waarde van de cryptocurrency in Box 1, indien je het als loon hebt gekregen. Op de aangifte moet de euro waarde van alle cryptocurrency op 1 januari 0:00 aangegeven worden. Dat kan nog wel eens lastig zijn indien er veel altcoins in het portfolio zitten. Accointing lost deze problemen voor u in een keer op. 

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je je correct hebt geregistreerd bij Accointing, de juiste belasting instellingen hebt geconfigureerd en de nauwkeurigheid van al jouw gegevens hebt geverifieerd voordat je jouw crypto-belastingen indient. Nadat je jouw Accointing-rapport hebt gedownload, moet je jouw belastingaangifte online indienen via het belastingportaal van Belastingdienst. Deze gids biedt stapsgewijze instructies voor het rapporteren van crypto-belastingen en het voldoen aan de Nederlandse belastingwetten.

Het indienen van jouw Crypto-belastingen

Als je een Nederlandse belastingplichtige bent, wordt jouw belastbaar inkomen berekend op basis van het gezamenlijke inkomen uit drie verschillende boxen:

 • Box 1: Deze box omvat belastbaar inkomen uit werk, eigen woning en professionele activiteiten die verband houden met cryptos, zoals actief handelen voor winst en crypto mining.
 • Box 2: Deze box is voor belastbaar inkomen uit een aanmerkelijk belang, zoals eigendom van een bedrijf.
 • Box 3: Deze box is voor verondersteld inkomen uit activa, spaargeld en investeringen. Het omvat contanten en crypto-activa, waarbij je de totale waarde van jouw crypto-activa op 1 januari moet invoeren.

Het indienen van een belastingaangifte is relatief eenvoudig voor particuliere investeerders die cryptocurrencies als persoonlijke bezittingen aanhouden en geen frequente handelsactiviteiten verrichten. Het kan online worden gedaan door in te loggen op MijnBelastingdienst, het online portaal van de Belastingdienst:

1. Eenmaal ingelogd, moet je het vakje "Overige Bezittingen" aanvinken onder "Bankrekeningen en andere Bezittingen". Deze sectie is van toepassing op andere bezittingen onder Box 3, inclusief cryptocurrencies.

2. In deze sectie, nadat je "Andere Bezittingen" hebt bereikt, moet je de totale waarde van je crypto-activa op 1 januari verklaren. Voer eenvoudig het bedrag in het vak "Value 01-01-2022" in op de eerste pagina van je Accointing-rapport.

Als je de bovenstaande stappen hebt voltooid, heb je succesvol je crypto-belastingen ingediend bij de Belastingdienst. Als je een individuele belastingbetaler bent die geen bedrijf bezit, crypto professioneel verhandelt of je salaris of een deel ervan in crypto ontvangt, heb je geen verdere belastingverplichtingen met betrekking tot crypto.

Indienen bij een professional

Als je een aanzienlijke cryptocurrency-investering hebt, een bedrijf runt of een complexe belastingsituatie hebt, is het raadzaam om advies in te winnen van een ervaren belastingexpert. Hoewel Accointing het proces van het maken van een belastingrapport kan vereenvoudigen, is de belastingheffing van digitale activa een complex en snel veranderend gebied. Een gekwalificeerde professional kan je helpen de nuances van dit vakgebied onder de knie te krijgen en de gegevens correct te classificeren voor belastingdoeleinden.

Accointing's Belasting rapport

Accointing biedt een belastingrapport met een samenvatting van alle belastinggerelateerde cryptocurrency-transacties voor het geselecteerde belastingjaar in volledige overeenstemming met de richtlijnen van de Belastingdienst. Het rapport is beschikbaar in zowel pdf- als excel-indelingen voor gemak.

Pagina 1 – Samenvatting

 • De eerste pagina van je rapport bevat de ontwikkeling van bezittingen die bovenaan het belastingrapport worden getoond. Hierin staan de marktwaarde van je portefeuille aan het begin van de belastingperiode (01.01.2022) en de marktwaarde van de portefeuille aan het einde van de belastingperiode (31.12.2022) vermeld. De blauwe tegel "Total Performance" toont het verschil tussen het openingsaldo van 01.01.2022 en het eindsaldo van 31.12.2022.

Pagina 2 - Portfolio Transacties

 • Deze pagina biedt een overzicht van al je transactie classificaties, verdeeld in "Deposits," "Withdrawals" en "Other Portfolio Changes." Elk van deze classificaties wordt vergezeld door de bijbehorende waarden.

FAQs

Wat is de deadline voor het indienen van crypto-belastingen in Nederland?

De belasting deadline in Nederland is 1 mei 2023 voor degenen die een brief van de Belastingdienst hebben ontvangen waarin staat dat ze hun belastingen moeten indienen. Het online belastingportaal MijnBelastingdienst gaat open op 1 maart 2023 en belastingbetalers kunnen dan hun belastingaangifte starten. 

Kan ik een belastinguitstel aanvragen?

Ja, je kunt in Nederland een belastinguitstel aanvragen. De Nederlandse Belastingdienst staat belastingbetalers die hun belastingen niet op tijd kunnen betalen toe om uitstel aan te vragen. Je kunt online een belastinguitstel aanvragen via de website van de Nederlandse Belastingdienst of door een schriftelijk verzoek in te dienen. De beslissing om uitstel te verlenen is gebaseerd op jouw omstandigheden en de Nederlandse Belastingdienst zal je informeren over hun beslissing. Het is belangrijk om op te merken dat er nog steeds rente wordt berekend over eventueel openstaande belastingen, zelfs als er uitstel wordt verleend. 

Hoe wordt mijn vermogensbelasting berekend?

De belastingdienst heeft onlangs een nieuwe methode geïntroduceerd voor de berekening van de Box 3-belasting, die afwijkt van de vorige methode. Deze nieuwe methode is ontworpen om beter de werkelijke opbrengst op investeringen weer te geven en wordt verwacht leiden tot een meer nauwkeurige beoordeling van de belastingverplichting. Belastingplichtigen mogen kiezen tussen de oude en nieuwe berekeningsmethode voor het belastingjaar 2022. Vanaf het belastingjaar 2023 is echter alleen de nieuwe methode van toepassing. De nieuwe methode is voordeliger voor belastingplichtigen met een lager netto vermogen, aangezien zij onder de nieuwe methode minder belasting zullen betalen dan onder de oude methode. Voor belastingplichtigen met een hoger netto vermogen kan de oude methode echter voordeliger zijn, hoewel zij nog steeds kunnen kiezen voor de nieuwe methode als zij een nauwkeuriger reflectie van hun werkelijke opbrengsten willen.

Oude Methode

De tabel hieronder geeft een overzicht van de drie tariefschijven en hoe de belastingdienst fictieve rendementen toepast om het inkomen uit je vermogen te berekenen.

 • Als je vermogen valt in schijf 1 (tot €50.651), gaat de Belastingdienst ervan uit dat 67% van je vermogen wordt gebruikt voor sparen en de resterende 33% wordt geïnvesteerd. Vervolgens berekenen ze een rendement van -0,01% op 67% van je kapitaal en een rendement van 5,53% op de resterende 33%.
 • In schijf 2 (€50.651 - €962.351) werd een rendement van -0,01% berekend op 21% van je vermogen en een rendement van 5,53% op 79% van je vermogen.
 • Als een deel van je vermogen in schijf 3 viel, werd er een rendement van 5,53% berekend over dat hele deel.

Bron

Nieuwe Methode

De nieuwe methode voor het berekenen van inkomen uit spaargeld en investeringen is gebaseerd op de werkelijke activa die je hebt aangegeven in je belastingaangifte, in plaats van de veronderstelde activa die werden gebruikt in de oude methode. De belastingdienst gebruikt fictieve rendementen die dicht bij de werkelijke rendementen liggen voor spaargeld of investeringen, die te vinden zijn in een verstrekte tabel.

 • Om je inkomen uit spaargeld en investeringen te berekenen, bereken je eerst het rendement per type activa met behulp van de rendementen uit de tabel. Vervolgens tel je het rendement op spaargeld op bij het rendement op investeringen en andere activa, en verminder je het totaal met het rendement op aftrekbare schulden.
 • Daarna bereken je je activa door alle soorten activa op te tellen die je hebt aangegeven in je belastingaangifte, minus je schulden. Vervolgens gebruik je je activa om het rendement te berekenen. Na aftrek van de belastingvrije drempel, heb je de basis voor spaargeld en investeringen. Als je een fiscale partner hebt, kun je de basis voor spaargeld en investeringen delen.
 • Om het rendement te berekenen, deel je het berekende rendement door je activa en vermenigvuldig je het resultaat met 100%. Tot slot vermenigvuldig je het rendement met je aandeel in de basis voor spaargeld en investeringen om je inkomen uit spaargeld en investeringen te verkrijgen. Na het berekenen van je inkomen uit spaargeld en investeringen met de nieuwe methode, moet je 32% belasting betalen over dat inkomen. Dit belastingtarief blijft hetzelfde als in de oude methode.

Bron

Hoe worden cryptocurrencies als loon belast?

Cryptocurrencies ontvangen als loon worden belast als inkomen uit dienstverband, wat valt onder Box 1 van de inkomstenbelastingaangifte. Cryptovaluta (zoals bitcoins) (belastingdienst.nl)

Wat zijn de gevolgen als ik mijn cryptocurrency-belastingen niet meld in Nederland?

Als je je cryptocurrency-belastingen in Nederland niet indient of indient na de deadline, kan je worden onderworpen aan boetes en sancties opgelegd door de belastingautoriteiten. Deze boetes kunnen onder andere late betalingskosten en rentelasten omvatten en in sommige gevallen kunnen ze leiden tot juridische actie. Het tijdig indienen van je belastingaangifte is belangrijk om mogelijke gevolgen te voorkomen. Wat is verhuld vermogen? – Over de Belastingdienst

De informatie in deze handleiding is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen financieel, investerings-, juridisch of fiscaal advies. De inhoud van deze handleiding is niet bedoeld als een grondige, diepgaande analyse, noch als vervanging van een formeel advies, en is niet voldoende om fiscale boetes te vermijden. Raadpleeg je belastingadviseur voor specifiek advies dat is afgestemd op jouw individuele situatie.